The fashion acts

70,00 

English (Polish version below):

♦ Is there a definition of a profession of a model in law?
♦ What opportunities are linked to the legal protection of a right to image?
♦ Is it worth registering a trademark?
♦ Should a designer register industrial designs?
♦ Can a payment for an influencer’s post be accounted for a tax-deductible cost in a situation when most of the followers have been bought?
♦ What are the consequences of undisclosed advertising on Instagram?

Answers to those and other questions can be found inside the book The Fashion Acts.

 

***

Czy istnieje definicja legalna zawodu modelki? Jakie możliwości wiążą się z ochroną prawa do wizerunku? Czy warto rejestrować znak towarowy? Czy projektant powinien rejestrować wzory przemysłowe? Czy zapłata za post influencera może stanowić koszt uzyskania przychodu, w sytuacji gdy większość followersów kupiono? Jakie konsekwencje może mieć nieujawnianie reklam na Instagramie?

Zadaniem książki jest zasygnalizowanie przedsiębiorcom początkującym w tym obszarze istotnych aspektów prawnych oraz zwrócenie uwagi, że brak prawnej ochrony może wywołać nieodwracalne konsekwencje w wymiarach zarówno finansowym, jak i wizerunkowym.

Szacuje się, że do roku 2025 wartość rynku modowego w Europie wyniesie ponad 400 mld dolarów. To pokazuje, jak ważna jest to gałąź gospodarki, a tym samym jak wiele problemów prawnych może się w niej pojawić. Prawo mody obejmuje wiele aspektów – od problemów związanych z podróbkami, przez licencje, sprzedaż, promocję, rywalizację i współpracę projektantów, po własność intelektualną, a nawet problematykę imigracyjną.